Předmluva

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v České republice, ale v celém rozvinutém světě. Přispívají k tomu nejen genetické dispozice, na něž se v poslední době poukazuje čím dál tím více, ale i způsob života „moderních lidí“. Kouření, nedostatek pohybu, mentální stres, nadměrný příjem stravy bohaté na tuky a z toho vyplývající obezita a cukrovka. Všechny tyto faktory vytváří bludný kruh, který se lékaři většinou marně snaží přetnout varováním pacientů a předepisováním různých léků. Přesto se nám zdá, že lékaři věnují osvětě ve svých ambulancích stále málo času a dokonce i pacienti, kteří by se chtěli o svém onemocnění dozvědět více, mají k dispozici jen obecné informace zaměřené na změnu životosprávy. Proto jsme se rozhodli vytvořit jednoduše čitelný, nepříliš dlouhý text, který by měl posloužit pacientům trpícím ICHS, ale i těm, kteří mají vyšší pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění. Mohou se formou odpovědí na nejčastěji kladené otázky dozvědět, jak onemocnění vzniká, jaké má příznaky, jak se diagnostikuje i léčí. Doufám, že alespoň některým čtenářům tento text poslouží k lepší orientaci v poměrně složité problematice ICHS.

Praha, jaro 2018

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.