Co je to akutní infarkt myokardu?

Akutní infarkt myokardu je stav, při kterém vlivem nedostatku přítoku krve do srdečního svalu (nedostatečná dodávka kyslíku) dojde k odumření určitého množství srdečního svalu. Bohužel, náš organismus není schopen nahradit tyto odumřelé buňky jinými svalovými buňkami. Naopak v místě infarktového ložiska vzniká vazivová jizva, tedy cosi jako „záplata“ z buněk, které nejsou schopny svalové kontrakce (stahu). Vzhledem k tomu, že srdce pracuje jako pumpa a k životu je třeba, aby srdce přečerpalo určité minimální množství krve za minutu (přibližně 4 litry a více), je jasné, že každá ztráta svalových buněk povede ke zhoršení srdeční funkce.