Co je to angina pectoris?

Angina pectoris je bolest na hrudi, která je způsobena menší dodávkou kyslíku do srdečního svalu, než by byla jeho okamžitá potřeba. Spotřeba kyslíku srdečním svalem je závislá především na tepové frekvenci (jak rychle srdce bije) a na tlaku, proti kterému musí srdce pracovat (krevní tlak). Z tohoto důvodu dochází k nedostatku dodávky kyslíku do srdce především při zvýšené námaze a/nebo při vysokém krevním tlaku. Ačkoliv je toto vysvětlení výrazným zjednodušením celé situace, lze si na jeho základě dobře představit, že nemocný bude pociťovat anginózní bolest nejčastěji při námaze, při poruchách srdečního rytmu zrychlujících tepovou frekvenci nebo při vysokém krevním tlaku. Typická angina pectoris je tedy bolest charakteru pálení či tlaku objevující se nejčastěji uprostřed hrudníku, za hrudní kostí či vlevo od ní, v některých případech pod levou lopatkou, v horní části břicha nebo v dolních partiích krku. Bolest má sklon k propagaci do levé horní končetiny, do krku nebo do dolní čelisti.

Anginu pectoris rozdělujeme ještě dále na anginu pectoris stabilní a nestabilní.