Co je to ateroskleróza?

Ateroskleróza je výsledek procesu, při kterém dochází k ukládání tukových látek do stěn tepen. Díky tomu a přidruženému ukládání řady dalších buněk (především hladkého svalstva, vazivových a zánětlivých buněk) dochází k postupnému a velmi pomalému zužování průsvitu tepny. První známky rozvíjejících se aterosklerotických plátů můžeme nalézt již ve věku kolem 20 let. Postupně dochází k jejich narůstání a změně jejich struktury. Ateroskleróza tak postihuje (zužuje) tepny zásobující krví k životu nepostradatelné orgány jako je srdce, mozek, oči, ledviny, končetiny atd.

Obr. 1 Schematický průřez tepnou postiženou progredující aterosklerózou; zcela vpravo pak ucpání tepny destičkovým trombem nasedajícím na aterosklerotický plát.