Co je to ischemická choroba srdeční (ICHS)?

Při této chorobě je přítomen nedostatek kyslíku v srdeční tkáni – tedy ischemie myokardu. Nejčastější příčinou ICHS je koronární nemoc, jejímž základem je zužování věnčitých tepen zásobujících srdce. Věnčité tepny se zužují především díky ateroskleróze. Lze si tedy představit, že věnčité tepny přivádějící do srdečního svalu krev a tím i kyslík se zužují a následně za určitých situací vázne přívod kyslíku, na jehož nedostatek jsou buňky srdečního svalu velice citlivé.

ICHS má řadu forem. Mezi ty nejvýznamnější patří angina pectoris a infarkt myokardu.