Co se bude dít po příchodu lékaře?

Lékař po svém příjezdu k nemocnému provede rychle jeho vyšetření včetně změření krevního tlaku, vyšetření pulzu, srdeční činnosti, dýchání a natočení EKG. Nemocnému se do některé žíly na horních končetinách zavede krátká plastiková kanyla, pomocí níž se do žíly pohodlně aplikují léky. Lékař podá nemocnému především léky na uklidnění a proti bolesti. V některých případech i léky, které přímo ovlivňují činnost srdce. Pokud je diagnóza akutního infarktu myokardu jasná již po tomto vyšetření, pak je nemocný odvezen na koronární jednotku nebo jednotku intenzivní péče. Během převozu i potom na specializovaném oddělení pro léčbu infarktů (koronární jednotce) bude nemocný připojen na monitor, který bude sledovat činnost jeho srdce. Většinu léků bude nemocný dostávat pomocí nitrožilní aplikace (intravenózně).