Existuje i jiná léčba infarktu myokardu než katetrizační léčba?

Katetrizační léčbu lze zahájit pouze do určité doby od počátku příznaků infarktu myokardu. Za hranici obvykle považujeme 12 hodin. V některých případech však i déle. Pokud pacient přijde do nemocnice později, stejně tak jako doplněk výše uvedených způsobů léčby, podáváme nemocným i další léky. Jejich účinek je zaměřen především na snížení nároků srdce na kyslík, na snížení pravděpodobnosti vzniku životu nebezpečné poruchy srdečního rytmu, na potlačení bolesti, na uklidnění pacienta a na snížení pravděpodobnosti vzniku či dalšího rozvoje krevních sraženin, ať už v srdci či v jiných lokalizacích.