Existují nějaká neinvazivní vyšetření, na základě nichž lze zhodnotit přítomnost a rozsah aterosklerózy věnčitých tepen?

Obr. 3 CT angiografie věnčitých tepen zobrazující průchodnou a nepostiženou věnčitou tepnu probíhající po přední stěně srdce.

Nejpřesnějším neinvazivním vyšetřením je CT angiografie věnčitých tepen. Jedná se o vyšetření, při kterém se aplikuje asi 100 ml kontrastní látky do periferní žíly a během její aplikace se provádí rentgenové vyšetření hrudníku pomocí multidetektorového CT (computerového tomografu). Vyšetření na přístrojích poslední generace s vysokou pravděpodobností odhalí významná zúžení věnčitých tepen.

Dalším vyšetřením, při kterém můžeme přímo a neinvazivně zobrazit aterosklerotický plát, je ultrazvukové vyšetření karotické tepny (krkavice). Pokud je tloušťka dvou vrstev této tepny (intimy a medie) menší než 0,8 mm, pak lze předpokládat, že ani ateroskleróza ve věnčitých tepnách nebude příliš rozvinutá. Toto vyšetření má výhodu ve své neinvazivnosti a jednoduché opakovatelnosti. Nevýhodou je zobrazení karotické tepny, nikoliv koronární, a také poměrně značná interindividuální variabilita měření.