Existují nějaké jiné léky nebo vitamíny, které zlepšují stav nemocného či jeho prognózu po infarktu myokardu?

Po proběhlém infarktu myokardu se lékaři snaží „ušít“ každému pacientovi kombinaci léků „přímo na míru“. V těchto lékových kombinacích se budou vyskytovat i preparáty z některých lékových skupin, které nebyly výše uvedeny. Užívání většího množství léků (více než pět různých druhů léků) však obvykle již není racionální a mělo by se znovu zvažovat, zda je nutné. V minulosti byla provedena celá řada studií s cílem prokázat pozitivní vliv vitamínů na pacienty s ICHS. Bohužel se neprokázalo, že by přidávání jakýchkoliv vitamínů k běžné, pestré stravě, mělo na tyto pacienty pozitivní účinek z hlediska dalšího rozvoje či prognózy ICHS.