Jak člověk pozná, že se u něj rozvíjí akutní infarkt myokardu?

Typické příznaky akutního infarktu myokardu jsou identické s anginózní bolestí tak, jak byla popsána v předchozím textu. Jedná se tedy o prudkou bolest, nejčastěji za hrudní kostí. Bolest má charakter pálení či tlaku (není píchavá a není závislá na poloze) a vyzařuje nejčastěji do zad, do krku nebo do levé paže. Při akutním infarktu však bolest trvá desítky minut až hodiny a je někdy spojena s dušností, nevolností, zvracením, pocením, celkovou slabostí až ztrátou vědomí. Bolest zpravidla téměř nereaguje na podání běžných léků používaných pro léčbu bolesti ani na podání léků „na srdce“, které mají někteří chroničtí pacienti u sebe.

Je však třeba zdůraznit, že asi jedna čtvrtina infarktů myokardu probíhá pod zcela jinými a netypickými příznaky či má příznaky, kterých si pacient téměř nevšimne.