Jak se projevuje stabilní angina pectoris?

Typické projevy stabilní anginy pectoris byly popsány již výše. Přívlastek stabilní se jí přidává pro její určitou neměnnost, trvalost a stabilitu. V typickém případě se u nemocného při určité (vždy přibližně stejné) námaze objevují již popsané anginózní potíže. Ty zpravidla trvají, pokud nemocný nepoleví v dané činnosti nebo pokud nepoužije některý z rychle působících léků. Obvykle mají tedy pacienti „své kopce“ nebo „svá patra“, při jejichž vyjití se začínají objevovat jim známé potíže. Nutno zdůraznit, že stabilní angina pectoris je sice určitým způsobem život omezující forma ischemické choroby srdeční, avšak na druhou stranu ve svých mírných formách má dobrou prognózu právě do té doby, dokud se neobjeví některá ze závažnějších forem ICHS, tedy nestabilní angina pectoris nebo akutní infarkt myokardu.