Jaká jsou rizika katetrizační a chirurgické léčby?

Rizika těchto způsobů léčby jsou zcela individuální a jsou odhadnutelná vždy pro daného pacienta. Přesto lze obecně říci, že u průměrně rizikových pacientů je riziko život ohrožujících či smrtelných komplikací u koronární intervence pod jedno procento a u kardiochirurgické operace je lehce vyšší. Koronární intervence je obvykle spojena s jedno až dvoudenní hospitalizací, kardiochirurgická operace obvykle s pobytem v nemocnici v délce trvání jednoho až dvou týdnů. Po koronární angioplastice se může nemocný vrátit k běžným denním aktivitám včetně zaměstnání do dvou dnů, po srdeční operaci tomu není dříve něž za měsíc.