Jaká jsou základní životosprávná opatření?

Jde především o jednotlivé rizikové faktory aterosklerózy tak, jak byly zmíněny již na počátku této publikace. Vysoká hladina cholesterolu, cukrovka, vysoký krevní tlak, kouření, obezita a stres patří mezi rizika, která jsou nejvýznamnější a přitom je lze výrazně ovlivnit pomocí léků i životosprávy. Dodržování zásad správné životosprávy s téměř absolutním vyloučením živočišných tuků z jídelníčku, snížením hmotnosti, přísným zákazem kouření, maximálním možným snížením stresu a rozumnou pohybovou aktivitou konzultovanou s ošetřujícím lékařem vede prokazatelně k prodloužení a zkvalitnění života po proběhlém infarktu myokardu. Navíc si musíme uvědomit, že asi v polovině případů je akutní infarkt myokardu prvním příznakem probíhající ICHS, tudíž životosprávná opatření by se měla uplatňovat nejen v sekundární prevenci (po vzniku příznaků ICHS), ale již v prevenci primární (před vznikem onemocnění).