Jaké jsou rizikové faktory vzniku a rozvoje aterosklerózy?

Dodnes bylo identifikováno několik set rizikových faktorů aterosklerózy. Přes tento vysoký počet je třeba zmínit pouze několik nejdůležitějších, které postihují zejména naší populaci. Jedná se především o poruchu metabolismu tuků, jejímž důsledkem je hypercholesterolemie (vyšší hladina cholesterolu v krvi) a hypertriglyceridemie (vyšší hladina triglyceridů v krvi). Dalším rizikem je porucha metabolismu cukru, tedy diabetes mellitus (cukrovka). Rovněž hypertenze (vyšší krevní tlak) patří mezi nejvýznamnější rizika potencující rozvoj aterosklerózy. Genetické dispozice, tedy rozvoj příznaků aterosklerózy u nejbližších příbuzných, je rovněž neopomenutelným rizikovým faktorem. Především u mladších nemocných se vznikem akutního infarktu myokardu je zásadním rizikem kouření. Obezita a to především abdominální (ukládání tuku v oblasti břicha) je dalším významným rizikem. Podobně i strava chudá na ovoce a zeleninu. Tradičně uznávaným rizikem je rovněž psychický stres. Je nesmírně zajímavé, že uvedené rizikové faktory jsou v podstatě totožné pro lidi všech ras na všech kontinentech. Každému potenciálně ohroženému může být tedy zřejmé, že rizikové faktory lze do jisté míry ovlivnit – a to především zdravou životosprávou a rovněž i užíváním některých léků, jak bude zmíněno v dalším textu. Na druhou stranu do existující genetické dispozice neumíme zatím účinně zasáhnout a výzkum je v této oblasti teprve v samých počátcích.