Jaké parametry bychom měli sledovat a jakých hodnot bychom měli dosahovat?

Optimální parametry jsou vždy do jisté míry zavádějící a nelze je použít u každého, avšak s vědomím individuálních rozdílů lze doporučit:

  • Hodnotu celkového cholesterolu pod 5 mmol/l
  • Hodnotu LDL cholesterolu pod 3 mmol/l
  • Hodnotu glykemie (hladiny cukru) pod 6 mmol/l
  • Hodnotu krevního tlaku pod 140/90 mmHg
  • Hodnotu BMI pod 25 kg/m2 (body mass index = hmotnost v kg dělená výškou postavy v metrech2 – např. BMI při hmotnosti 70 kg a výšce 1,7 m = 70 děleno (1,7 krát 1,7)= 24kg/m2)
  • Nekouřit (ani pasivně)
  • Týdenní středně intenzivní fyzická aktivita alespoň 150 minut
  • Pestrou stravu s preferencí ovoce (≥200g) a zeleniny (≥200g), cereálií, rybího masa (1-2 krát týdně), libového masa
  • Nahrazení živočišných tuků rostlinnými, a aby jejich příjem nepřesahoval 10% celkového denního příjmu.

Výše uvedené hodnoty platí za předpokladu nezvýšeného kardiovaskulárního rizika. Pokud se v rodině kardiovaskulární choroby v souvislosti s aterosklerózou objevují v nižším věku (pod 60 let), nemocný trpí cukrovkou nebo byly již nalezeny známky pokročilé aterosklerózy, pak by tato opatření byla ještě přísnější. Diabetikům je doporučována dlouhodobá intenzivní léčba hyperglykemie antidiabetiky či inzulinovou terapií, která snižuje riziko mikrovaskulárních komplikací a riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění s doporučenou hodnotou dlouhodobé průměrné glykémie HbA1c 6,5 – 7,5% (48-58 mmol/mol).

Obr. 2 Základní životosprávná opatření u nemocných s vysokým rizikem vzniku infarktu myokardu.