Jakou kvalitu života může očekávat nemocný po infarktu myokardu?

Infarkt myokardu je pouze jednou z forem ischemické choroby srdeční. Kvalita i možná délka života je tedy odvozena nejen od rozsahu infarktu, jeho průběhu a komplikací, ale i od celkového rozsahu postižení věnčitých tepen aterosklerotickým procesem. V předchozím textu bylo zdůrazněno, že z velké části má každý pacient s ischemickou chorobou srdeční svůj osud ve vlastních rukou. Většina rizik, která způsobují další progresi tohoto onemocnění, je totiž dobře ovlivnitelná životosprávou nebo pomocí léků. Pacient musí brát v úvahu rovněž fakt, že ateroskleróza s nejvyšší pravděpodobností nepostihuje pouze jeho věnčité tepny, ale rovněž i velké tepny zásobující mozek, ledviny, pohlavní orgány nebo dolní končetiny.

Pokud pacient neprodělal akutní infarkt myokardu velkého rozsahu, pak u něj lze předpokládat následnou kvalitu života srovnatelnou s jeho vrstevníky. Lze předpokládat návrat do zaměstnání a možnost rekreačního sportování. Tyto následné fyzické aktivity jsou pak přímo závislé na rozsahu poškození („ucpání“) věnčitých tepen. V případě nutnosti lze provést již zmíněnou chirurgickou nebo katetrizační léčbu, které umožní provádění fyzických aktivit bez rozvoje ischemie srdečního svalu.