Jaký je denní režim pacienta v prvních dnech po infarktu myokardu?

V prvních dnech po infarktu myokardu je třeba zachovávat klidový režim. Ten vede k minimálnímu zatížení srdce a ke správnému hojení infarktové jizvy.

Pokud probíhá léčba infarktu bez výše uvedených významných komplikací, pak je pacient na oddělení intenzivní péče (koronární jednotka či jednotka intenzivní péče) minimálně po dobu 24 hodin. Na tomto oddělení je připojen k monitoru sledujícímu jeho srdeční akci. Poté následuje překlad na intermediální oddělení či přímo na standardní oddělení. V podstatě to znamená, že při nekomplikovaném průběhu infarktu se pacient začíná pohybovat na lůžku již po 24 hodinách od začátku infarktu, přibližně po třech dalších dnech začíná přecházet po pokoji a po týdnu je obvykle schopen začít chodit do schodů. Je třeba zdůraznit, že režim každého pacienta je však zcela individuální. Některé nemocné je možné propustit z nemocnice již po čtyřech dnech, jiní jsou při komplikovaném průběhu hospitalizováni i řadu týdnů. Přesto je obecným trendem především ve světě, ale i u nás, zkracovat dobu hospitalizace pro infarkt myokardu k průměrné hodnotě pěti dnů.

Na konci hospitalizace by měl být nemocný soběstačný při základních životních úkonech, neměl by být dušný ani by neměl trpět bolestmi při chůzi po rovině či do jednoho patra schodů.