Je koronární intervence a operace srdce dostupná všem pacientům?

Od počátku 90. let se prudce zvýšil počet katetrizačních vyšetření v ČR a současně se zvyšoval i počet provedených koronárních angioplastik a srdečních operací. Za posledních 15 let se zvýšil v ČR počet katetrizačních intervencí více než 20násobně. S tím, jak se zvyšoval a zvyšuje každoročně počet katetrizací i počet operací, rostou současně i zkušenosti jednotlivých týmů, které tyto výkony provádí. Z toho vyplývají nejen zlepšující se výsledky katetrizací a operativy, ale především léčba stále složitějších případů než tomu bylo ještě před několika lety. V současné době je pokrytí území ČR centry zajišťujícími 24 hodinový katetrizační provoz úplné. Tudíž pro každého nemocného, který přijde do jakéhokoliv zdravotnického zařízení včas, je (díky zajištěnému systému transportu, včetně převozu vrtulníkem) dostupná katetrizační léčba infarktu myokardu.