Jsou nějaké rozdíly ve stentech, které se implantují do věnčitých tepen?

Obr. 6 Schematické zobrazení implantace stentu do věnčité tepny.

Obr. 7, 8, 9 Zúžení dvou větví věnčitých tepen (7), jejich rozšíření nafouknutím balonkových katetrů (8), výsledný obraz po intervenci (9).

Stent je v podstatě trubička vytvořená z ultratenkých drátků, která se pomocí balonkového katetru rozvine v místě zúžené věnčité tepny a zajistí tím dostatečný průsvit pro krevní průtok. Stent je nejčastěji vyroben z oceli nebo chrom-kobaltové slitiny. Většina stentů má na svém povrchu lék („lékové“, „potahované“,„DES“), který při postupném uvolnění brání zpětnému zužování tepny v místě implantace. Jednotlivé stenty se liší materiálem, ze kterého jsou vyrobeny, i lékem na svém povrchu.