O jaká další rizika se jedná?

Na prvním místě se jedná o riziko náhlé srdeční smrti. Ta nejvíce ohrožuje nemocné po infarktu myokardu s velkou poinfarktovou jizvou, výrazně zhoršenou srdeční funkcí a rovněž ty pacienty, u kterých nebylo přes veškeré pokroky v léčbě možné zajistit znovuobnovení dostatečného průtoku krve do všech, ještě dobře pracujících částí srdce.