Souvisí s hospitalizací pro infarkt myokardu provedení nějakých dalších vyšetření?

Během hospitalizace se nemocnému rozhodně provede ultrazvukové vyšetření srdce. Při něm se na hrudník přiloží ultrazvuková sonda a přes hrudní stěnu se sleduje velikost a funkce srdce. Toto vyšetření je zcela nebolestivé a přináší lékaři i pacientovi velmi cenné informace o rozsahu, lokalizaci a komplikacích proběhlého infarktu myokardu. Nejčastěji používaným parametrem srdeční funkce je ejekční frakce levé komory, jejíž hodnota za normálních okolností převyšuje 55 %. V případě snížení této hodnoty pod 30 % již hovoříme o těžké poruše srdeční funkce. Uvedené vyšetření má velký význam pro určení prognózy a správné stanovení následné léčby.