V čem spočívá léčba infarktu myokardu v akutním stadiu?

Jak již bylo zmíněno, infarkt myokardu je způsoben krevní sraženinou vyplňující průsvit tepny a zabraňující průtoku krve k části srdečního svalu. Rozsah infarktu myokardu je tedy závislý na velikosti tepny, kterou uzávěr postihl a především na množství srdeční svaloviny, který tato tepna zásobovala. Hlavním cílem léčby infarktu většího rozsahu je tedy co nejrychleji zprůchodnit infarktovou tepnu a zajistit co možná nejlepší průtok krve touto tepnou.