Za jak dlouho nastupuje pacient po infarktu myokardu do zaměstnání?

Při nekomplikovaném průběhu se pacient vrací do zaměstnání přibližně po 4-6 týdnech od proběhlého infarktu myokardu. Výhodou bývá, pokud pacient ještě před návratem do zaměstnání absolvuje lázeňskou léčbu, během níž nejen fyzicky rehabilituje, ale současně se zde i seznámí se základy zdravé životosprávy.