Závěrem

Kardiovaskulární onemocnění jsou příčinou téměř poloviny úmrtí v ČR. Za většinou z těchto chorob stojí ateroskleróza a ta je zase podmíněna řadou rizikových faktorů, jak o nich bylo pojednáno výše. Z textu je zřejmé, že cosi nám bylo dáno do vínku již při našem narození, avšak z velké části můžeme svůj osud ovlivnit i my sami.