O autorovi

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. je kardiolog, primář Kardiovaskulárního centra pro dospělé FN Motol a přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Zabývá se především problematikou intervenční kardiologie, hypertrofické kardiomyopatie a strukturálními onemocněními srdce. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 350 odborných publikací, pěti monografií, učebnice kardiologie a první internetové učebnice kardiovaskulární medicíny.